Dit wil je weten

Realiseer een structureel lager ziekteverzuim

Elke vrouw krijgt met de overgang te maken én met klachten die daarvan het gevolg zijn. Omdat 80% van alle vrouwen aan het arbeidsproces deelneemt, krijgen ook hun werkgevers daarmee zonder uitzondering te maken. Vrouwen komen zonder uitzondering vanaf ongeveer hun 40ste in de premenopauze terecht en dit leidt bij 8 van de 10 vrouwen al vanaf die leeftijd tot klachten.

Aandacht en begeleiding voor 40+ medewerksters resulteert in meer vitaliteit en werkgeluk

Veelgehoorde klachten zijn stressgevoeligheid, vermoeidheid, slaapproblemen, somberheid, depressie, spier- en gewrichtsklachten en concentratieproblemen. Juist omdat opvliegers er niet altijd bij horen of pas veel later de kop op steken worden deze klachten niet herkend als overgangsklachten en niet behandeld als een hormonale disbalans. Door verkeerde diagnoses, onnodig voorgeschreven medicatie en verergering van niet (h)erkende klachten neemt ziekteverzuim alsmaar toe. Niet in de laatste plaats omdat klachten kunnen lijken op een burn-out of depressie of daartoe kunnen leiden.

De overgang : elke vrouw en praktisch elke werkgever krijgt ermee te maken

De menopauze is een specifiek moment en geen periode. De gemiddelde leeftijd voor dat specifieke moment is 51 jaar. De premenopauze is echter een periode die daaraan voorafgaat en die gemiddeld tien jaar of nog langer duurt. Een rekensommetje leert dus, dat vrouwen gemiddeld vanaf hun veertigste met klachten te maken kunnen hebben en dat die klachten doorlopen tot ver na dat menopauze moment. Want de postmenopauze die vanaf gemiddeld 51 jaar aan de orde is, brengt weer andere klachten en gevoeligheid voor ziekten met zich mee.

We hebben het dan over een verergering van de klachten die toch al speelden met daar bovenop nog eens een sterk verhoogde gevoeligheid voor hart- en vaatziekten, diabetes, verhoogd cholesterol, mentaal-emotionele aandoeningen en specifieke zogenaamde ‘vrouwenklachten’. Denk daarbij aan alle klachten in en rond het bekkengebied. De lijst is in werkelijkheid veel uitgebreider.

Meer dan de helft van het ziekteverzuim bij 40+ vrouwen is het gevolg van al dan niet (h)erkende overgangsklachten

De meeste vrouwen werken tegenwoordig tot enkele jaren voor hun pensioengerechtigde leeftijd volgens cijfers van het CBS. Dat betekent dat de gehele periode van de overgang (premenopauze, perimenopauze, menopauze en postmenopauze) zich voltrekt gedurende hun baan. En dat is niet zonder gevolgen als het gaat om functioneren en inzetbaarheid.

Twee derde van alle vrouwen geeft aan zich het afgelopen jaar een of meerdere keren te hebben ziekgemeld vanwege fysieke of mentale gezondheidsredenen. En bij meer dan de helft van die vrouwen komt dat volgens een recent grootschalig onderzoek direct door overgangsklachten. En waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal veel hoger.

Deze reden voor uitval is in de meeste gevallen echt onnodig

Het is tijd dat overgangsklachten en vrouwenklachten serieus genomen worden en dat de belangrijkste basis en de veroorzaker van álle klachten, namelijk de fysieke hormonale tekorten worden geadresseerd, uitgelegd en aangepakt. Totdat dat gebeurt blijven 40+ klachten bij vrouwen ten gevolge van veranderende hormonen misschien wel de meest onbegrepen oorzaak voor een veelheid aan klachten en een grote missing link als het gaat om verminderd functioneren en ziekteverzuim.

Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Overgangsklachten en de soms ernstig ontwrichtende gevolgen daarvan, zowel voor als na de menopauze, zijn in bijna alle gevallen onnodig. Zo simpel is het.

Er hoeft niets te worden omarmd of geaccepteerd. Er zijn geen jarenlange cognitieve trajecten nodig om mentale en emotionele klachten te keren. Er is geen ‘anders denken’ nodig om de sociale of relationele problematiek in zowel de privé als werksfeer op te lossen. Geen gedoe in teamverband en geen aanpassingen op de werkvloer.

Lezing met uitleg, tools en een aanpak die werkt voor de korte en lange termijn

Als deskundige op dit gebied presenteer en combineer ik de inzet van mogelijkheden die werken. Gebaseerd op brede kennis, wetenschappelijke onderbouwing en volledigheid. Het heeft mij meer dan tien jaar gekost om die kennis op te bouwen als onderdeel van inmiddels veertig jaar ervaring op het gebied van fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

In een lezing van twee uur, inclusief voldoende tijd voor vraagstelling en interactie, geef ik het echte en eenduidige verhaal over de overgang en over hoe vrouwen – ook wanneer ze de leeftijd van 40 jaar en ouder bereiken – zonder klachten kunnen leven en functioneren zoals ze dat altijd deden.

Ik vertel vrouwen wat er gebeurt in hun lichaam, waarom dat zo is en wat ze daaraan kunnen doen. Ik vertel welke mogelijkheden wel of niet behulpzaam zijn en op welke manier, wat specialisten zoals ik daar kortdurend in kunnen betekenen en wat het nou precies is wat in allerlei programma’s en trajecten vergeten wordt. Ik vertel hoe vrouwen kunnen voorkomen ten prooi te vallen aan medicatie, niet werkende supplementen en alsmaar toenemende klachten.

Alhoewel kennis over hormonen en hoe ze aan te vullen belangrijk is, is dit gegeven alleen niet voldoende. Uitgekiende, bij deze leeftijd horende, aanpassingen op het gebied van leefstijl, voeding, stressmanagement en bewegen zijn factoren die net zo goed een grote rol spelen. En al zijn die ze niet alleen verantwoordelijk voor overgangsklachten en ook niet de enige oplossing; ze verergeren ze zeker én staan een levenslang herstel in de weg. Het is een ‘én én’ verhaal.

Lezing

Hoe kan ik werkgevers van dienst zijn om verzuim ten gevolge van vrouwen- en overgangsklachten te verminderen.

Tijdens mijn lezing vertel ik alles wat vrouwen moeten weten én wat vrouwen kunnen doen om zonder klachten en vitaal als altijd te blijven.

Een lezing kan worden ingepland voor een maximaal aantal deelnemers tegelijk zodat er ruimte blijft voor persoonlijke aandacht. Het aantal deelnemers bepalen we in overleg en in lijn met de behoeften. Een lezing is inclusief een exemplaar van mijn boek ‘leef je leven in balans’ voor elke deelnemer.

Lezing

Online traject

Begrijpen wat er gebeurt en weten waar de hulp te vinden is levert al heel veel op. Soms is hulp bij het implementeren van de belangrijkste veranderingen een logische vervolgstap.

De lezing kan dan ook worden gevolgd door een online traject van 12 weken waarin alle onderdelen van de lezing (en veel meer) direct, praktisch en individueel worden toegepast in negen onderdelen. Daarmee hebben vrouwen werkelijk alle tools in handen om vitaal en zonder klachten 40+, 50+ en 60+ te zijn.

online traject

1 op 1 begeleiding

Voor een nog gerichtere ondersteuning, eventueel geheel of gedeeltelijk vanuit de werkgever, kunnen we bovendien persoonlijke begeleiding inzetten.

  • een uur persoonlijk 1 op 1 in de praktijk (of online) met mij
    of
  • 4 weken persoonlijk 1 op 1 traject in de praktijk (of online) met mij
    of
  • 8 weken persoonlijk 1 op 1 traject in de praktijk (of online) met mij
1 op 1 begeleiding

Neem vrijblijvend contact met me op om te bespreken wat er mogelijk is. Wellicht denk je aan een inzet ‘op maat’ en ik denk heel graag mee.

Contact