Energetische behandeling

Klachten op fysiek, mentaal, emotioneel of energetisch niveau staan in verbinding met elkaar. Als er op het ene niveau een verandering plaats vindt, dan verandert er op het andere niveau ook iets. Om op een of meerdere niveaus genezing, heling en ontspanning te bewerkstelligen, kan het energetische systeem als ingang worden gebruikt.

verbonden niveaus

Ons energetisch systeem bestaat uit energiecentra, energiebanen, energiepunten en reflexzones. Onze energie is binnen en buiten ons fysieke lichaam voelbaar en meetbaar. Energetische, fysieke, mentale en emotionele niveaus zijn verbonden.

Je kunt je dus voorstellen dat als je een lichamelijke blessure hebt, dit dus ook op energetisch niveau ook een verstoring geeft. Of dat een emotionele disbalans ook een lichamelijke reactie veroorzaakt. Door op energetisch gebied de disbalans op te sporen en te behandelen, kan er vervolgens op andere gebieden weer ruimte voor verbetering door andere behandelingen ontstaan.

holistisch werken

Energetische therapie is een onderdeel van een holistische manier van werken en kan ondersteunen in verschillende omstandigheden. Ik werk eclectisch, dat wil zeggen met verschillende methodes (Quantum Touch, Reiki, UE, Healing).

Energetische therapie leent zich goed voor verschillende klachten, omdat de algemene onderliggende bron van klachten ook aangepakt wordt. Het kan daarom heel goed aanvullend naast een reguliere medische behandelingen ingezet worden. Denk aan:

 • (aspecifieke) pijnklachten
 • chronische klachten
 • (emotionele) spanning
 • psychische spanning
 • psychosomatische klachten
 • palliatieve zorg en rouwverwerking
 • levens- en zingevingsvragen
 • klachten waarbij geen duidelijke verklaring gevonden wordt (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten).

Je bent daarnaast tijdens de behandeling zonder enige moeite diep ontspannen en dat heeft natuurlijk een extra positief effect.

Stress geeft je lichaam eigenlijk het signaal: laat alles liggen, want dit probleem is belangrijker en daar moet alle energie naartoe!

energetische behandeling

Hoe een energetische behandeling werkt kan nog niet goed verklaard worden vanuit een biologische of medisch denkwijze. De effecten worden echter wel goed begrepen. Ons lichaam is gemaakt om zichzelf te herstellen, maar heeft daar niet altijd de kans voor. Als je in een stressvolle situatie bent, worden veel lichaamsfuncties afgeremd, zoals:

 • je herstel (vaak gedurende de nacht)
 • je immuunsysteem
 • je spijsvertering
 • helder denken
 • voortplanting
 • de werking van al je ‘niet-kritische’ organen

Alle energie wordt gericht op de stresssituatie, waarbij het niet uitmaakt hoe heftig deze werkelijk is. De hersenfuncties die emotie verwerken, regelen ook veel automatische lichaamsfuncties. Langdurige stress leidt zo tot ziekteverschijnselen, die het lichaam normaal gesproken zelf had kunnen oplossen.

Pas wanneer je echt tot rust komt kan je lichaam het herstel weer aangaan. Een belangrijk effect van een energetische behandeling, is ook de stimulans van het parasympatische zenuwstelsel, wat dat proces helpt opstarten

'let yourself be guided
a small part of your path
far enough to find your way again'

~quote pien & regien

coaching – lees verder bij andere mogelijkheden