(Evocircadian) hormoonbalans therapie

We gaan een stapje verder… Hormoonbalans en hormoontherapie zijn termen die je steeds vaker tegen komt. Maar ‘evocircadian’ is misschien een term die je nog niet vaak hebt gehoord.

Evocircadian

Vanuit de evocircadian kennis kijk je op een andere manier naar gezondheid en ziekte. Je kijkt eigenlijk naar je eigen lichaam en ontwikkeling vanuit een evolutionair, ritmisch perspectief en al vanaf de conceptie. Daarbij maak ik als therapeut gebruik van kennis uit de evolutiebiologie, circa-diane ritmes, microbiologie, endocrinologie, immunologie, hormonen, microben, voeding en spijsvertering, zwangerschap en de mens vanaf de conceptie. Ook de zogenaamde ‘Kritische Periode’ is belangrijk. De Kritische Periode is de periode vanaf het allereerste begin in de baarmoeder tot circa je derde jaar. Alles wat in deze periode gebeurt is belangrijk voor hoe de natuur je lichaam en je verschillende lichaamssysteem aanpast aan wat er naar verwachting nog komen gaat.

Door goed te kijken naar alle onderdelen hiervoor en het inzicht en de kennis uit deze gebieden aan je uit de leggen en therapeutisch toe te passen in een duidelijk stappenplan, kan ik als Evocircadian Hormoontherapeut preventief en curatief adviezen geven ten behoeve van je fysieke, mentale en/of emotionele gezondheid.

Hormoontherapie is meer dan je denkt. Behalve alle mogelijkheden op het gebied van suppletie en adviezen op het gebied van voeding en leefstijl, is het belangrijk te breed te kijken naar alle andere systemen in je lichaam.

Waar komen we vandaan

Wij komen voort uit een ononderbroken voortplantingsketting mens, waarvan verschillende kenmerken in ons genoom en DNA zijn vastgelegd. Er is een duidelijke immense ‘mismatch’ tussen onze oerouders en onze generatie, zowel op het gebied van voeding als op het gebied van leefstijl. De evocircadian kennis houdt rekening met onze onmogelijkheden als het gaat om snelle aanpassing aan de huidige eet-en leefwijze.

Het circadiaanse ritme, onze biologische klok

Ritme en timing behoren tot de belangrijkste fenomenen van de natuur. In onze huidige wereld wordt hier weinig rekening mee gehouden. Er zijn verschillende ritmes zoals circadiaans (ongeveer 24 uur), ultradiaans (minder dan 20 uur) en infradiaans (meer dan 28 uur). Biologische ritmes kunnen onder andere in het lichaam gemeten worden in de hormoonproductie, bloeddruk, lichaamstemperatuur, fysieke sterkte en mentale waakzaamheid. Het duidelijkste voorbeeld van ritme en timing is de menstruatiecyclus bij de vrouw. In de Westerse samenleving is de onwetendheid hieromtrent nog steeds groot. De Evocircadian kennis laat zien hoe de natuur daar tegen aankijkt.

De kritische periode

Deze periode loopt van conceptie tot ongeveer onze 3-jarige leeftijd. In deze periode worden we georganiseerd en ontstaat de blauwdruk van ons leven. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat groeivertraging in de baarmoeder, een laag geboortegewicht, vroeggeboorte, een oudere vader of moeder bij de conceptie en een keizersnee geboorte niet alleen consequenties hebben op korte termijn, maar in het bijzonder op lange termijn, dus later in het leven. In veel gevallen zijn je hormonen in de baarmoeder al ontregeld geraakt. Hiermee word je in je latere leven geconfronteerd. De Evocircadian Hormoon Therapie gaat mede uit van de hormonale (dis)balans tijdens de zwangerschap.

Microben, energie en immuunsysteem

We leven in een microbiële wereld. Microben zijn virussen, bacteriën, schimmels en gisten, bacteriofagen, wormen, parasieten en protozoa. Wij en onze voorouders hebben zich evolutionair ontwikkeld in het bijzijn van microben. Onze kennis over microben is vooral de laatste 20 jaar sterk verbeterd. Het is duidelijk geworden, dat microben (samen met hormonen) een centrale rol vervullen in ons immuunsysteem, maar ook bij onze energie en voedselvertering. Daarnaast is steeds meer bekend geworden over de microben op onze planeet en in ons lichaam en dat endosymbiose een belangrijk onderdeel van de natuur is. Dit betekent dat bijna al het leven op aarde afhankelijk is van een of meerdere andere levensvormen of het nu mensen, dieren of planten betreft. Bij de mens zien we, dat wij voor onze energie helemaal afhankelijk zijn van oerbacteriën die zich al zeer lang geleden in ons hebben gevestigd. Deze mitochondriën zijn onze energiecentrales. Daarnaast is onze voedselvertering sterk afhankelijk van bacteriën die zich in onze darmen bevinden.

Hormonen en neurotransmitters

Hormonen zijn biochemische boodschappers, die de activiteit van alle cellen, organen en weefsels beïnvloeden. Het zijn informatiemoleculen, die de communicatieprocessen in je lichaam reguleren. Er bevinden zich vele hormonen en neurotransmitters in je lichaam, allemaal met hun eigen taken en effecten.

‘health is not the absence of disease
but about striving for the stars
when it comes to balance and vitality’

~quote pien & regien

health – lees verder bij andere mogelijkheden