bloedwaardentest en DNA analyse

Een bloedwaardentest is soms een goede ondersteunende manier om inzichtelijk te maken wat er aan de hand is. Ik werk daarbij met een ‘normale’ bloedafname op een prikpost bij je in de buurt. Aan de hand van de uitslagen kan ik je gerichte adviezen geven.

algeheel preventief onderzoek

Als je bewust bezig bent met je gezondheid kun je je bloedwaarden regelmatig laten controleren, zodat je de regie over je eigen gezondheid kunt voeren. Steeds meer (ernstige) ziekten worden in een vroeg stadium behandelbaar. Het is door middel van een algehele brede bloedonderzoek mogelijk inzicht te krijgen in je gezondheid om zo gerustgesteld te worden of tijdig de mogelijkheid voor een juiste behandeling in te zetten. Ik werk samen met een instantie die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Preventief Gezondheidsonderzoek. Zij dragen zorg voor professionele richtlijnen voor preventief gezondheidsonderzoek, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid wordt geborgd.

specifieke bloedtest

Met name wanneer het vermoeden bestaat op disbalansen in je mannelijke of vrouwelijke hormonen, schildklierproblematiek, een tekort aan specifieke vitaminen en mineralen of ontstekingsreacties kan het zinnig zijn een specifieke bloedtest aan te vragen ter bevestiging.

Wij zien onze bloedwaarden graag als ‘een spiegel van het lichaam’. Het bevat de bloedcellen en vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en afval- producten. Toch is dit niet helemaal waar. Als je je bloed ziet als de snelweg, dan realiseer je je dat dat nog niets zegt over wat in de dorpen en steden gebeurt. Met andere woorden: in de cellen gebeurt het echte werk. Een prima bloeduitslag betekent dus niet altijd dat er niets aan de hand is. Andersom geeft een duidelijke afwijking wel de info die nodig is.

DNA analyse

Met een DNA analyse breng je volgens de laatste technieken je genetische aanleg in kaart. Deze kun je vervolgens middels een consult omzetten in een voeding- en leefstijlplan.

Het iGene basic pakket laat zien welke genetische aanleg je hebt en welke enzymen hier verantwoordelijk voor zijn. Wil je meer weten? Behalve voor de meest complete variant DNA Expert Total die bestaat uit vier onderdelen, kun je hierbij ook kiezen voor de afzonderlijke onderdelen gezondheid, voeding, gewicht, en bewegen.

rapportage

De rapportage van iGene vindt plaats via een iGene paspoort. De rapportage van de overige uitslagen ontvang je via de mail, of kan in een boekvorm ontvangen worden.
Een link naar een voorbeeld rapportage met wetenschappelijke onderbouwing kan ik je op verzoek mailen.

‘health is not about the absence of disease,
but about striving for the stars
when it comes to balance and vitality’

~quote pien & regien

health – lees verder bij andere mogelijkheden